településrendezés

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI,
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZÉS

A településtervezés három alapvető funkciója a tervezés, a fejlesztés és a szabályozás. Amennyiben a területfelhasználás, telekalakítás, bármely jellegű építkezés, fejlesztési beruházás övezeti átsorolással jár, a módosítás csak a településrendezési eszközök rendelkezései szerint lehetséges. A településtervek fő feladata a területhasználat módjának szabályozása. Az Országgyűlés 2021. április 27-én elfogadta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvényt, melynek nyomán a településeknek a településrendezési eszközeik komplett felülvizsgálatát kell elvégezniük.

Az új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét tartalmazó új kormányrendelet, „Településrendezési kódex” került megalkotásra. Az új jogszabály átvette a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet helyét. Az új önálló kormányrendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet. A jogszabály tartalmazza a településrendezést és településfejlesztést érintő alapvető szabályokat és rendelkezéseket.

Társaságunk profiljához tartozik az elmúlt néhány évben a településtervezés során felmerülő szakértői munka elvégzése is, mely elsősorban a településrendezési tervek/településtervek megalapozó vizsgálata, illetve alátámasztó javaslati munkarészeinek kidolgozását jelenti a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján. A tervezés során célunk a környezetvédelmi tervfejezetek komplex megközelítéssel történő elkészítése, valamint keretet adni a jogszabályi követelményeknek megfelelő, környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező módosításokhoz.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a településrendezési tervezés folyamatának teljes spektrumát le tudjuk fedni, de ugyanakkor megbízottként önmagában egy-egy szakági fejezetet is elkészítünk (környezetvédelem szakági fejezet, környezeti hatások és feltételek szakági fejezet, közművesítés szakági fejezet, víziközmű alátámasztó javaslati fejezet, környezeti értékelés dokumentáció a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet alapján) szakértői jogosultságaink alapján. Megbízásaink elsősorban területi tervezéssel-fejlesztéssel foglalkozó magánvállalkozásoktól, valamint önkormányzatoktól érkeznek.

Településtervezési munkáink során az alábbi településtervező irodákkal, tervezőkollégákkal alakítottunk ki szoros munkakapcsolatot, együttműködést:

– dr. Baracsi Viktória, Sprok Attila (S.T.F.T. Bt.)
– dr. Kovács Péter (5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.)
– Tóth Dóra Kata (ColoLine Terv Építészeti és Városfejlesztési Kft.)
– Fadgyas Anita (ARKER’S Építésziroda Kft.)

Kérjen visszahívást

    Telefon: