településrendezés

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A településtervezés három alapvető funkciója a tervezés, a fejlesztés és a szabályozás. Ha a területfelhasználás, telekalakítás, bármely jellegű építkezés, fejlesztési beruházás övezeti átsorolással jár, a módosítás csak a településrendezési eszközök rendelkezései szerint lehetséges. A területrendezési tervek fő feladata a területhasználat módjának szabályozása. A területfejlesztési és a területrendezési tervek közti viszony a településfejlesztési és településrendezési tervek közti viszony analógiájára fogható fel. A területrendezési tervek szerepe részben a területfejlesztési tervek elhatározásainak konkrét területi-ökológiai-műszaki szféráinak meghatározása, másrészt a településfejlesztési koncepciók megalapozása.

A terület- és településrendezési tervek olyan összehangolt rendszert alkotnak, amelyen belül az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek elsőbbséget élveznek a megyei területrendezési tervekhez képest, míg a településrendezési terveknek mindhárom korábbi tervfajtához igazodniuk kell.

Társaságunk profiljához tartozik az elmúlt néhány évben a településrendezés- és fejlesztés során felmerülő szakértői munka elvégzése is, mely elsősorban a rendezési tervek megalapozó vizsgálata, illetve alátámasztó javaslati munkarészeinek kidolgozását jelenti a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 1., és 3. számú melléklete alapján. A tervezés során célunk a környezetvédelmi tervfejezetek komplex megközelítéssel történő elkészítése, valamint keretet adni a jogszabályi követelményeknek megfelelő, környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező módosításokhoz.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a településrendezési tervezés folyamatának teljes spektrumát le tudjuk fedni, de ugyanakkor megbízottként önmagában egy-egy tervfejezetet is elkészítünk (környezetvédelem tervfejezet, környezeti hatások és feltételek tervfejezet, közművesítés tervfejezet, víziközmű alátámasztó javaslati fejezet, környezeti értékelés dokumentáció a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet alapján) szakértői jogosultságaink alapján. Megbízásaink elsősorban területi tervezéssel foglalkozó magánvállalkozásoktól, valamint önkormányzatoktól érkeznek.

Településtervezési munkáink során az alábbi településtervező irodákkal, tervezőkollégákkal alakítottunk ki szoros munkakapcsolatot, együttműködést:

  • dr. Baracsi Viktória, Sprok Attila (S.T.F.T. Bt.)
  • dr. Kovács Péter (5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.)
  • Tóth Dóra Kata (ColoLine Terv Építészeti és Városfejlesztési Kft.)