tartálymegszüntetés

TARTÁLYMEGSZÜNTETÉS, OLAJTÁROLÓ TARTÁLYOK KIEMELÉSE, TÖMEDÉKELÉSE, ÁTALAKÍTÁSA

felszín alatti olajtároló tartályok környezetvédelmi problémaköre egészen a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. A rendszerváltozást követően felállított új környezetvédelmi és műszaki biztonsági hatóságok a megjelenő új jogszabályi előírások betartatására sorban kötelezte az üzemeltetőket a tárolólétesítményeik műszaki felülvizsgálatára, szükség esetén a tartályok, tartályparkok megszüntetésére.

Az olajtároló tartályok kampányszerű, és tömeges megszüntetése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet – a felszín alatti vizek védelméről – kiadásával egyidejűleg, illetve az ezzel párhuzamosan módosított – az azóta már hatályon kívül helyezett – 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet – az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól – előírásai kapcsán indult meg.

Természetesen a felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése a mai napig akut, és fontos környezetvédelmi feladat, különösen a tartályok környezetében esetlegesen kialakult környezetszennyezés kezelése, felszámolása, a terület kármentesítése kapcsán.

A felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése során az alábbi fő munkafázisokat szükséges elvégezni:

  • A tartály, vagy tartálypark környezetében esetlegesen kialakult környezetszennyezés előzetes feltárása, annak érdekében hogy eldönthető legyen a tartályokat kiemeléssel, tömedékeléssel, vagy esetlegesen átalakítással (pl. tűzivíz tározóvá) célszerű megszüntetni.
  • A tartályokban visszamaradó veszélyes hulladék (tartályfenék-iszap /szlop/; olajos víz, stb.) szakszerű, dokumentált átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek.
  • A tartályok szakszerű kitisztítása, tartálytisztítási jegyzőkönyvben történő dokumentálása.
  • Az olajtartályok kiemeléssel, tömedékeléssel, vagy átalakítással történő megszüntetése.
  • A megszüntetést követően esetlegesen szükséges helyszíni munkálatok elvégzése, tereprendezés, munkagödör tiszta talajjal történő feltöltése, terület rekultivációja.
  • Az esetlegesen lokálisan kezelhető, csekély mértékű környezeti kár felszámolása azonnali kárenyhítés formájában.
  • A megszüntetés műszaki és környezetvédelmi vonatkozásainak dokumentálása szakértői záródokumentációban.

Társaságunk több évtizedes szakmai rutinnal rendelkezik az olajtároló tartályok megszüntetése tekintetében, mely garantálja megbízóink számára a gazdaságilag optimális, és a környezetvédelmi előírásokat is maradéktalanul kielégítő munkavégzést.

Kérjen visszahívást

    Telefon: