környezetvédelmi szakértő

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ, SZAKTANÁCSADÁS, VÍZTECHNIKAI TERVEZÉS

Cégünk által folytatott egyik fő tevékenységi körnek tekinthetők a környezetvédelmi vonatkozású szakértői és tervezési munkák. Ezen munkák keretében társaságunk szakmai hátteret biztosít a cégek számára, a szerteágazó környezetvédelmi jogi szabályozás által rájuk nehezedő kötelezettségek teljesítésben.

Szakértői tevékenységünk kiterjed valamennyi környezeti elem esetében felmerülő tervezési, szakértői feladatok végrehajtására, így pl. tervezett beruházások, létesítmények, új tevékenységek esetén a teljeskörű környezetvédelmi engedélyezési folyamatok bonyolítására, kezdve a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárástól a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyeztetésig. Tervezett beruházások előkészítésénél társtervezőként vállaljuk építésügyi, vagy használatbavételi engedélyeztetésnél környezetvédelmi tervfejezet, önálló környezetvédelmi tervdokumentációk elkészítését.

A környezetvédelmi szakértői, tervezői tevékenységünk kiterjed vízjogi engedély köteles létesítmények, pl. vízellátó rendszerek, monitoring kutak, csapadék és szennyvíz elvezető rendszerek teljeskörű tervezési és engedélyeztetési folyamataira is.

Természetesen cégünk nem csupán tervezett létesítmények esetében tud segítséget nyújtani partnereinek. Meglévő telephelyek, ipari létesítmények, állattartó telepek környezetvédelmi működési-, illetve egységes környezethasználati engedélyeinek megszerzéséhez, vagy megújításához teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatok lefolytatását is egyaránt elvégezzük. Meglévő telephely esetében hozzásegítjük partnereinket a jogszabályoknak megfelelő, és gazdaságilag is előnyös lépések megtételéhez, a telephely környezetvédelmi állapotának felmérésével, környezetvédelmi auditálásával.

Szakértői tevékenységünkhöz tartoznak a kevésbé nagy volumenű, de szintén igen fontos területek is. Ennek megfelelően társaságunk légszennyező technológiák, légszennyező pontforrások levegővédelmi létesítési, ill. működési engedélyének megszerzésében, a zajvédelmi követelményeknek való megfeleléshez szükséges zajvédelmi szakértői feladatok ellátásában, hulladékgazdálkodási, és rekultivációs tervezésben egyaránt magas színvonalú szakmai hátteret biztosít partnerei számára.

Társaságunk hosszútávú és széleskörű szakmai tapasztalattal a háta mögött áll rendelkezésére partnereinek a környezetvédelmi szakértői és tervezői tevékenységek teljes palettáját tekintve. Cégünk szakemberei, szakértői valamennyi környezeti elemre kiterjedő szakértői jogosultsággal, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati, illetve környezetvédelmi és vízimérnöki tervező jogosultsággal rendelkeznek.