KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZTETÉSBEN

KÖRNYEZETVÉDELEM
AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZTETÉSBEN

Az építész tervező cégektől érkező egyre szaporodó megkeresések, valamint partnereink visszajelzései is azt mutatják, hogy az építési engedélyezési eljárások során egyre nagyobb hangsúlyt kap az épített, valamint a természeti környezet védelme. A tendencia környezetvédelmi szempontból mindenképpen kedvező, de ennek nem feltétlenül örülnek a tervezők, és az építtetők, mivel ez jelentősen növelheti az eljárás időtartamát, és költségeit.

Az építési engedélyezési eljárások eddig sem zajlottak egyszerűen, és a 2010. januárja óta hatályba lépett új jogszabályi környezet – 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – csak nehezített a korábbi állapotokon. Az építész szakmai fórumokon egyre több panaszt lehet olvasni az építési engedélyeztetés túlzott bürokráciájáról, és ezen belül is leginkább az eljárások során résztvevő szakhatóságok nagy száma miatt.

Egyre erőteljesebb szakhatóságként jelennek meg a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek. Sok esetben akár hónapokat is elhúzódhat egy engedélyezési eljárás, vagy akár végképp meg is hiúsulhat a beruházás, mert a tervdokumentációk hatósághoz történő benyújtását követően derül ki, hogy a tervezett létesítmény, ill. tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Természetesen ezen probléma felmerülése csak nagyobb létesítmények megvalósítása, jelentősebb környezeti kockázatot jelentő technológiák alkalmazása esetén várható, de kisebb projektek esetében is tud gondot okozni a környezetvédelmi szempontok hatósági érvényesítése.

Az ehhez hasonló kellemetlenségek elkerülhetők, ha már az építési feladat tervezési, vagy terv előkészítési szakaszában környezetvédelmi szakértő céget von be a tervező, vagy az építtető. Így már a tervezési folyamatok kezdetén lehetőség van megfelelően vizsgálni a projekt várható környezeti hatásait, és az ebből fakadóan várható engedélyeztetés problematikáját.

Társaságunk több építész tervező céggel áll rendszeres partneri kapcsolatban, mely cégek már felismerték, hogy a környezetvédelmi szempontokat nem lehet fél vállról venni. Egy jól összeállított környezetvédelmi tervfejezet, vagy egy időben elindított előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás jelentősen rövidíthet az engedélyetetés hosszú időtartamán. Még ideje korán meghozott megfelelő stratégiai döntések jelentősen csökkenthetik a beruházás, vagy a későbbi üzemeltetés költségeit.

Kérjük forduljanak hozzánk bizalommal, legyen szó akár környezetvédelmi hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, vagy környezetvédelmi tervfejezet összeállításáról, vagy akár biológiai aktivitás érték számítás elkészítéséhez szakmai segítségnyújtásról.