AGRÁR KÖRNYEZETVÉDELEM

AGRÁR KÖRNYEZETVÉDELEM

Nagy létszámú állattartás

Az agrárium a gazdaság egy olyan területét képezi, melyben a környezetvédelem szinte minden válfaja megtalálható, és egyben fontos szempontot is képez. A mezőgazdaság, az állattartás és a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó iparok egyaránt jelentős környezeti hatásokkal bírhatnak, melyeket a hatóságok engedélyekkel, jogszabályi előírásokkal igyekeznek kordában tartani. Az alábbiakban néhány fontosabb példát kiemelve próbálunk rávilágítani arra, hogy az agráriumban milyen környezetvédelmi kötelezettségek nehezíthetik a gazdálkodók mindennapjait.

A mezőgazdasági cégek esetében a legtöbb környezeti problémával egy állattartó telep esetében szembesülhetünk. Az állattartó telepek tevékenysége egyaránt terhelheti a földtani közeget, a felszíni, ill. a felszín alatti vizeket, légszennyező hatásokat eredményez, és zajvédelmi szempontból sem elhanyagolható. Az állattartási tevékenység környezeti hatásait leginkább az alkalmazott technológia és az üzemeltetési rend befolyásolhatja, melyek függvényében akár jelentős eltérések is lehetnek egy-egy állattartó telep között. Egy korszerű állattartó telep még nagyobb állatlétszám mellett is kisebb környezetterhelést jelenthet, mint a kevésbé korszerű technológiákat alkalmazó, rossz műszaki állapotú régi telepek.

A hazai és az EU-s jogszabályok eltérő módon, eltérő követelmény szinttel szabályozzák a különféle típusú állattartó telepek üzemeltetését. A legszigorúbb előírások az ún. egységes környezethasználati engedélyhez (IPPC) kötött tevékenységek esetében állnak fent. Azt, hogy milyen állattartási tevékenység végzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról – 2. mellékletéből tudhatjuk meg. Eszerint baromfitelepekre (40000 férőhely felett), ill. sertéstelepek esetében (2000 férőhelytől 30 kg-on felüli sertések számára, vagy 750 férőhelytől kocák számára) szükséges az IPPC engedély megszerzése. Ezen állattartó telepek működését a hatóságok csak abban az esetben engedélyezik, ha azok minden tekintetben megfelelnek az elérhető legjobb technika (BAT, Best Available Techniques) irányelveinek. A BAT irányelveket az EU szakemberei dolgozták ki, a kor követelményeinek, és technikai lehetőségeinek figyelembevételével, bizonyos ágazatokra specializáltan. Hazánkban jelenleg honosított BAT irányelv az állattartó telepek közül kizárólag sertéstelepekre vonatkozóan van, de a baromfitelepek esetében is folyamatban van a hazai útmutató elkészítése. A hazai BAT útmutatók a www.ippc.hu weboldalon megtekinthetők.

A BAT irányelvek egyaránt kiterjednek az állattartó telepek épületeire, kiszolgáló létesítményeire, trágyatározó műtárgyaira, de még a telepi úthálózat, vagy csapadékelvezető rendszer kialakításának módjára is. A BAT irányelvek nem csupán infrastrukturális szempontokat állapítanak meg, hanem üzemviteli szempontokat is. Nagy hangsúlyt fektetnek az anyag-, és energiahatékony, valamint az alacsony kibocsátásokkal történő üzemeltetésre. Egy meglévő állattartó telep esetében a BAT irányelveknek megfelelő állapotot szinte csak teljes modernizációs beruházással, teljes átépítéssel lehetséges elérni.